Jumav Manch

Zone – Dumka

 1. Astha
 2. HIRDS
 3. Kriti Sanstha
 4. Lokdeep
 5. Phooleen
 6. Prabala
 7. RTDF
 8. Rista

Zone – Palamau

 1. Jan Sahbhagi Kendra
 2. Jan Chetna Kender
 3. Medani Society
 4. Sahyogini
 5. Yug Sutra

Zone – Ranchi

 1. ASHA
 2. Chotanagpur Sanskritic Sangh
 3. IDAS
 4. SARVO
 5. SPARK
 6. Sahbhagi Vikas
 7. Support for Sustainable Society

Zone – Hazaribag

 1. Aina
 2. Banvasi Vikas Ashram
 3. Darpan
 4. Jago Mahila Jagriti Kender
 5. Jansarokar
 6. Lok Prerna Kendra
 7. Mahila Mukti Sanstha
 8. Prayas
 9. RUPAYANI

Comments are closed.